PDF Друк e-mail

Рівненський ЕТЦ інформує:

 

Теплотехніка і технічна діагностика

 

Теплотехніка як комплексна інженерна наука вивчає методи промислового одержання і використання тепла, закони взаємного перетворення тепла і роботи, а також принципи дії і будову призначених для цього машин і апаратів.

Теплотехніка почала розвиватися e середині ХVІІІ ст. У 1747 році російський вчений М.В.Ломоносов вперше науково обґрунтував молекулярно-кінетичну теорію речовини і механічну теорію теплоти, встановив взаємний зв`язок між теплотою і роботою.

У 1765 році російський винахідник І.І.Ползунов побудував першу в світі парову машину. Винахід Ползунова дав поштовх для подальшого розвитку теплотехніки, зокрема для створення більш доскональної парової машини Уатта. Видатні вчені продовжили роботи, розпочаті першовідкривачами в цій галузі і своїми працями зробили великий внесок у розвиток теплотехніки.

Закони теплотехніки широко застосовуються під час розв`язання практичних завдань в усіх галузях народного господарства, а також у різних технологічних процесах.

Теплова енергія використовується на опалення, гаряче водопостачання та технологічні потреби виробництв.

У більшості котлів, які знаходяться на обліку в Управлінні Держпраці у Рівненській обл. граничний строк експлуатації (20 років). Для визначення залишкового ресурсу котлам необхідно проводити експертне обстеження (технічне діагностування). Експертне обстеження - комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахунком режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації устаткування.

Постанової Кабинета міністрів України №687 від 26.05.2004 року затверджено НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Згідно пункту 17 наказу Комітета Держнаглядохоронпраці України №279 від 28.07.2004 року «Щодо визначення уповноважених організацій» уповноваженою організацією щодо виконання функцій передбачених постановою №687 в Рівненської області визначено Державне підприємство «Рівненський експертно - технічний центр» .

ДП «Рівнененський експертно-технічний центр» має дозвіл Комітету Держнаглядохоронпраці України на проведення експертного обстеження об`єктів котлонагляду (котли парові та водогрійні, посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа, трубопроводи пари та гарячої води) та огляд (технічне опосвідчення) об`єктів котлонагляду.

Для виконання вищевказаних робіт ДП «Рівненський ЕТЦ» має акредитовану лабораторію технічної діагностики та неруйнівного контролю. Технічні експерти з промислової безпеки з експертизи об`єктів котлонагляду, які входять в склад лабораторії пройшли навчання та перевірку знань в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» виконують технічне опосвідчення об`єктів котлонагляду.

За результатами технічного діагностування та технічного опосвідчення обладнанню були продовженні граничний строк експлуатації. Також було встановлено низький рівень контролю відповідальних осіб за до котлової обробці води (хімводопідготівка), в деяких випадках живлення котлів виконується сирої водою, що забороняється п.8.1.4. ДНАОП 0.00-1.08-94 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів». Живлення парових котлів водою, яка не пройшла хімічну очистку приводить до відкладення накипу на внутрішніх поверхні труб, що приводить до зменшення коефіцієнту теплопередачі і збільшенню витрат палива.

Експертне обстеження та огляд (технічне опосвідчення) об`єктів котлонагляду також виконують спеціалізовані організації, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці. В Рівненської області вищевказані роботи виконують:

- ПАТ «Рівнеазот»;

- ТОВ «Рівнетеплоенерго»;

- ДЕТЦ Управління Львівської залізниці.

Після проведення експертного обстеження та технічного опосвідчення устаткуванню в залежності від технічного стану продовжується граничний строк експлуатації на термін від 1 до 8 років. Цей процес не може бути без кінцевим тому керівникам підприємств необхідно проводити заміну обладнання на сучасні моделі. Котли , які виготовляються згідно сучасних енергозберігаючих технологій мають значно більший коефіцієнт корисної дії що зекономить кошти, які необхідно витрачати на паливо.

 

ДП «Рівненський експертно-технічний центр»

33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 7;

тел./факс: (0362) 26-58-90, тел. (0362) 26-25-37

 

 
PDF Друк e-mail

З 04.06.2018 буде проводитись навчання:

 Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для інженерів з охорони праці – 05.06.2018;

 Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для посадових осіб у м. Вараш;

 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» - 04.06.2018.

 «Правила безпеки систем газопостачання», «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативні акти, що встановлюють вимоги до балонів

Начальник НМВ Антонюк Тетяна Василівна


тел.моб.: 066 768 76 57

тел/.факс: (0362) 63-34-21

 
PDF Друк e-mail

З 29.05.2018 буде проводитись навчання:

-  Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для посадових осіб;

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок

споживачів», «Правила улаштування електроустановок»,  «Правила експлуатації електрозахисних засобів»

Начальник НМВ Антонюк Тетяна Василівна

тел.моб.: 066 768 76 57

тел/.факс: (0362) 63-34-21

 
PDF Друк e-mail

З 14.05.2018 буде проводитись навчання:


 Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти з охорони праці - для інженерів з охорони праці з 15.05.2018;


 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила експлуатації електрозахисних засобів» - з 15.05.2018


Начальник НМВ Антонюк Тетяна Василівна


тел.моб.: 066 768 76 57

тел/.факс: (0362) 63-34-21

 

 

 
PDF Друк e-mail

Рівненський ЕТЦ інформує


Неруйнівний контроль і технічна діагностика

– важливі чинники високої якості продукції, безпеки праці, 
збереження життя і здоров’я людей

 

Неруйнівний контроль і технічна діагностика - самостійна галузь науки і техніки, значимість якої важко переоцінити в сучасному світі. Прилади та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики широко застосовуються в різних сферах життєдіяльності людини: у промисловості, будівництві, медицині, мистецтві - практично скрізь, де потрібна інформація про стан і властивості матеріалів.

Контроль продукції та технічна діагностика об'єктів дозволяють оцінити якість виробів, одержати достовірну інформацію про реальний технічний стан об’єктів, що стимулює розвиток технологічних процесів виробництва, допомагає вибрати правильний режим експлуатації, оцінити економічну ефективність та екологічну безпеку систем.

Саме цим і займається відділ дефектоскопії та котлонагляду Випробувального центру ДП «Рівненський експертно-технічний центр».


Виважена делікатна оцінка надійності


Що таке неруйнівний контроль?

Під цим словосполученням мається на увазі такий контроль характеристик і експлуатаційних властивостей об'єкта, який не завдає контрольованому об'єктові ніякої шкоди і не впливає на його роботоздатність або можливість подальшого використання. Неруйнівний контроль - це виважена делікатна оцінка надійності та відповідності заявленим характеристикам без руйнування або демонтажу об'єкта з його постійного місця. Подібний тип контролю разом із дефектоскопією - дуже важливі заходи, які застосовуються у випуску різних виробів, конструкцій, їх деталей та компонентів, від надійності яких залежить здоров'я та безпека людей. Неруйнівний контроль особливо важливий при створенні та експлуатації життєво важливих виробів, компонентів і конструкцій (будівель, залізничних колій, літаків, мостів, підземних трубопроводів, різного технологічного обладнання).

Поява сучасних великомасштабних об'єктів - атомних електростанцій, терміналів зі скрапленим газом, морських бурових установок, великих хімічних комбінатів, великих авіалайнерів поряд з економічними вигодами призвела до великих негативних наслідків у разі виходу їх з ладу. Людство не може відмовитися від таких споруд, але воно може запобігти катастрофам або зменшити їх наслідки шляхом ефективного використання методів і засобів неруйнівного контролю та технічної діагностики. Проведення регулярних технічних оглядів дозволяє вчасно виявити тріщини й дефекти і, тим самим, продовжити термін служби та підвищити надійність цих об’єктів, а також багатьох видів обладнання.

Продовжити роботу обладнання, засвідчивши його безаварійну і безпечну експлуатацію, в компетенції ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці України», оскільки ЕТЦ є уповноваженою організацією з проведення оглядів, випробування та експертного обстеження (технічної діагностики) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Ці функції виконує Випробувальний центр. Його структура відповідає основним напрямам нашої роботи і покладеним на нас завданням. Тож є три відділи: відділ котлонагляду та дефектоскопії, відділ вантажопідіймальних споруд та експертиз, відділ з електровимірювань та випробувань об’єктів електроенергетики. Практично на всі 17 секторів промисловості маємо сертифікованих спеціалістів.

Спеціалісти Випробувального центру проводять оцінку технічного стану та безпеки трубопроводів пари та гарячої води, обладнання та трубопроводів, що працюють у середовищі хлору, газопостачання, здійснюють контроль якості металів і сплавів, металевих конструкцій тощо. Наші фахівці виконують технічне опосвідчення котлів, посудин, що працюють під тиском, та окремого промислового відповідального обладнання й автотехніки - наприклад, залізничні ваги на 150-200 тонн, великотоннажні автомобілі (БелАЗи). Тут є особливі вимоги до перевірки відповідальних деталей. В основному займаємося обстеженням промислового обладнання, яке вже вичерпало свій ресурс. Останнє доводиться робити все частіше: адже деяке технологічне обладнання вже відпрацювало свій ресурс на 80-90 відсотків.


Основні методи неруйнівного контролю


Розвиток науки дозволяє людині розширити зону свого сприйняття. Тепер за допомогою простих та більш складних приладів вона може, використовуючи методи неруйнівного контролю, побачити набагато більше, ніж раніше. Розглянемо деякі з них.

Метод акустичної емісії за допомогою пружних коливань, що виникають в результаті деформації напруженого матеріалу, дозволяє отримувати великий обсяг інформації за короткий термін і з мінімальними витратами. Цей метод часто використовується для спостереження за процесом виготовлення деталей та конструкцій, а також для забезпечення необхідного контролю приймальних і профілактичних робіт.

Вихрострумовий контроль застосовується, в основному, для контролю якості металів, сплавів і напівпровідників. Метод заснований на електропровідності об’єктів і дозволяє встановити неоднорідності матеріалів деталей - кріплень і підшипників.

Капілярний контроль заснований на можливості проникнення спеціального індикаторного розчину в дефекти з поверхні спостережуваних об’єктів. Метод дозволяє досліджувати зварні з’єднання, литі деталі тощо. Основною перевагою методу є наочність, а також можливість отримання даних про точне їх розташуванні, форми та розміри.

Магнітний метод контролю - спосіб технічної діагностики, застосовуваний в основному для об’єктів з феромагнітних матеріалів. Магнітний потік, протікаючи по досліджуваному об’єкту в результаті розсіювання магнітного поля, дозволяє точно визначити розмір і глибину дефекту.

Оптичний метод діагностики складається з ряду способів, які дозволяють проводити контроль речовин, незалежно від їх агрегатного стану. Даний метод включає в себе: візуальну оцінку стану об’єкта, візуально-оптичну - за допомогою мікроскопів і лупи, а також голографічну - для більш детального дослідження і виявлення неоднорідності об’єктів.

Радіографічний - один із поширених і традиційних методів неруйнівного контролю. Він заснований на реєстрації на рентгенівську плівку іонізуючого випромінювання після його взаємодії з об’єктом контролю та аналізі отриманого зображення. Незважаючи на те, що радіографічний контроль вже давно став застосовуватися в промисловості (перша рентгенівська лабораторія, призначена винятково для промислових досліджень, була організована в 1925 р.), донині він є невід’ємною частиною виробничого процесу.

Тепловий контроль використовує енергію, яка поширюється в досліджуваному об'єкті. Теплове поле, що виникає, служить джерелом інформації про стан об'єкта та приховані дефекти.

Ультразвуковий контроль, що здійснюється спеціальним приладом, дозволяє легко визначити товщину стінок контрольованого об’єкта, а також дослідити якість зварного шва і основного металу виробів. Головна вимога - підготовка поверхні: вона повинна бути очищена й оброблена шаром контактної змазки.

Отже, можна зробити висновок, що неруйнівний контроль проводиться таким обладнанням як рентгенівські апарати, дефектоскопи, тріщинометри, томографи, дозиметри, товщинометри, термометри. Це - перелік основних і найпоширеніших приладів, але насправді їх десятки. Прилади вібродіагностики, апаратура для візуального контролю, рефлектометри, обладнання для ультразвукової діагностики різним способом здійснюють неруйнівний контроль.

 

Справне обладнання – якісна продукція


Обладнання та здійснюваний ним контроль мають суттєве значення для збереження здоров’я і життя людей, що працюють з тим чи іншим устаткуванням або машинами. Без використання такого обладнання не можна уявити правильну й ефективну роботу багатьох виробництв. Адже контроль за станом і справністю діючого обладнання - це і контроль за якістю виробленого товару. Справне обладнання - якісна продукція.

Випробувальний центр оснащений сучасними приладами неруйнівного контролю, які дозволяють на високому професійному рівні, швидко і якісно виконувати будь-яке замовлення. Сьогодні велика кількість обладнання ввозиться з-за кордону. Це не тільки нове обладнання, а й вживане, яке не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, які чинні в Україні. Тому обов’язково повинна проводитись експертиза технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних засобів, придбаних за кордоном на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки. Виявлені невідповідності усуваються до введення обладнання в експлуатацію, або розробляються заходи, які забезпечують його безпечну експлуатацію.

Операції неруйнівного контролю - невід’ємна і рівноправна складова технологічного процесу, яка здатна:

- визначити якість продукції та міцність виробів;

- визначити потребу у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації.

- націлити на краще конструктивне і технологічне рішення;

- підтримати марку фірми;

- запобігти нещасним випадкам і підвищити безпеку;

- знизити вартість виробництва.

Можна впевнено констатувати, що підприємства, які співпрацюють із ДП «Рівненський експертно-технічний центр», отримують можливість не тільки тримати під контролем виробничий процес, уникаючи аварій та нещасних випадків, але й оптимізувати виробництво, покращити економічні показники та підвищити якість і конкурентоспроможність своєї продукції та послуг на ринку. На жаль, деякі виробники заради економії або через некомпетентність ігнорують проведення неруйнівного контролю продукції або згадують про нього тільки на останній стадії - вже безпосередньо перед здачею об’єкта. Таке ставлення до контролю якості найчастіше призводить до аварійних ситуацій і навіть техногенних катастроф.


ДП «Рівненський експертно-технічний центр»

33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 7;

тел./факс: (0362) 26-58-90, тел. (0362) 26-25-37


 
PDF Друк e-mail

З 19.03.2018 буде проводитись навчання:


- «Правила безпеки систем газопостачання», «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативні акти, що встановлюють вимоги до балонів – з 19.03.2018
- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок»,  «Правила експлуатації електрозахисних засобів» - з 20.03.2018
- Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для інженерів з охорони праці – з 20.03.2018


Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел.моб.: 066 768 76 57
тел/.факс: (0362) 63-34-21

 
PDF Друк e-mail

Шановні жінки!


Щиро вітаємо Вас зі святом 8 Березня-

Міжнародним жіночим днем!


Зі святом Весни !Нехай у Вашому домі будуть спокій та добробут, а сердце зігрівають тепло та повага рідних і близьких.Від щирого сердця бажаємо вам міцного здоров'я, великого жіночого щастя, добра, любові.Все найсвітліше, що є у нашому житті - весна, радість, щастя, кохання, пов'язане з Жінкою - берегинею роду людського.

Чоловічий колектив ДП «РЕТЦ»

 
PDF Друк e-mail

З 05.03.2018 буде проводитись навчання:


«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,

«Правила улаштування електроустановок»,

«Правила експлуатації електрозахисних засобів»


Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел.моб.: 066 768 76 57
тел/.факс: (0362) 63-34-21

 
PDF Друк e-mail


НА РІВНЕНЩИНІ ФАХІВЦІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ НАПОЛЯГАЮТЬ НА ПОДОЛАННІ ПРОБЛЕМИ АВАРІЙНИХ ЛІФТІВ (ВІДЕО)

У сюжеті — про те, як експерти Рівненського ЕТЦ виявляють несправності ліфтів житлового фонду Рівного, про судові процеси, фінансування ремонтів та інші актуальні питання, що стосуються експлуатації ліфтів та забезпечення їх надійності.

Телеканал РТБ: Рівне Суспільне

Два мільйони гривень на ремонт ліфтів заклали у міському бюджеті станом на початок року. За потреби комунальники проситимуть більшу суму. Проблема із застарілим обладнанням і кабінами є, визнають в ЖКГ, адже більшість підйомників від’їздила своїх гарантійних 25 років. Щороку в місті знаходиться майже сотня аварійних ліфтів. Тему досліджував Vanya Marchuk. 
PDF Друк e-mail

Вимоги Закону України

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності»


Враховуючи ті обставини, що останнім часом у засобах ма­сової інформації з’явилися ма­теріали, які необ’єктивно висв­ітлюють діяльність Органів з оцінки відповідності продукції і послуг та ринкового нагляду щодо випробування та експлу­атації ліфтів, доводимо до відо­ма суб’єктів господарювання різних форм власності, які здійснюють вищезгадану діяль­ність, про зміну у законодавстві в сфері оцінки відповідності продукції та послуг.

Згідно вимог статті 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 №124-УІІІ відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Ук­раїні продукції вимогам усіх чин­них технічних регламентів, які за­стосовуються до такої продукції, є обов'язковою, за винятком ви­падків, визначених у зазначених технічних регламентах.

Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів здійснюєть­ся у випадках і шляхом застосу­вання процедур оцінки відповід­ності, які визначені в таких техніч­них регламентах.

Для виконання завдань з оцін­ки відповідності вимогам техніч­них регламентів у випадках, виз­начених у відповідних технічних регламентах чи передбачених ними процедурах оцінки відповід­ності, повинні або можуть бути залучені такі органи з оцінки відпо­відності:

-                       призначені органи, якими є органи із сертифікації та органи з інспектування.

З 05.01.2018 набрала чинність постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни «Про затвердження Техніч­ного регламенту ліфтів і компо­нентів безпеки для ліфті» в (далі по тексту - ТР). Дія цього Техніч­ного регламенту поширюється на нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним чинності, які пост­ійно обслуговують будівлі та спо­руди та призначені для перевезен­ня:

-                       людей;

-                       людей і вантажів;

-                       тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення є доступним, тобто людина може безперешкод­но заходити до нього, і обладна­ним засобами керування, розта­шованими всередині пристрою для перевезення або в межах до­сягання людини, яка перебуває всередині пристрою для переве­зення.

Цей Технічний регламент зас­тосовується до нових компонентів безпеки для ліфтів, для викорис­тання в ліфтах.

Введення в обіг і експлуата- цію, надання на ринку

Ліфти, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, мо­жуть бути введені в обіг і експлу­атацію за умови їх відповідності вимогам цього Технічного регла­менту, належного монтажу, техніч­ного обслуговування та викорис­тання за призначенням.

Компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Тех­нічного регламенту, можуть бути надані на ринку та введені в експ­луатацію за умови відповідності вимогам цього Технічного регла­менту та належного вмонтування, технічного обслуговування та ви­користання за призначенням.

Обов'язки суб'єктів господарювання

Обов’язки монтажників

У разі введення ліфта в обіг монтажники повинні забезпечити, щоб він був розроблений, виго­товлений, установлений і випро­буваний відповідно до суттєвих ви­мог щодо охорони здоров'я та без­пеки, зазначених у додатку 1 ТР.

Монтажники повинні підготува­ти технічну документацію та про­вести належну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 53 цього Технічного регламенту, або мати результати оцінки.

Якщо відповідність ліфта засто­совним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, заз­наченим у додатку 1 ТР, проде­монстрована в результаті прове­дення зазначеної процедури, мон­тажник повинен скласти деклара­цію про відповідність, забезпечи­ти її наявність у супровідній доку­ментації ліфта і нанести на нього знак відповідності технічним рег­ламентам.

Монтажник повинен зберігати технічну документацію, деклара­цію про відповідність і в разі по­треби документи щодо схвалення системи управління якістю протя­гом 10 років після введення в обіг ліфта.

У разі визнання доцільності вра­хування ризиків, які становить ліфт, монтажники з метою захис­ту здоров'я та безпеки споживачів (користувачів) повинні розгляда­ти їх звернення, досліджувати ліфти, що не відповідають вимо­гам, і в разі потреби вести облік таких звернень і ліфтів.

Монтажники повинні забезпечи­ти на ліфтах наявність позначен­ня типу, номера партії чи серій­ного номера або іншого елемен­та, що уможливлює їх ідентифіка­цію.

Монтажники повинні зазначати на ліфті своє найменування, за­реєстроване комерційне наймену­вання чи зареєстровану торго­вельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову ад­ресу. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звер­нутися до монтажника. Контактні дані наводяться відповідно до за­кону про порядок застосування мов.

Монтажники повинні забезпечи­ти супроводження ліфта інструкц­іями, зазначеними в пункті 37 до­датка 1 ТР, які складені відповід­но до закону про порядок засто­сування мов. Зазначені інструкції, а також будь-яке маркування по­винні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА ЛІФТІВ

Загальні вимоги

1. Кінцева перевірка є частиною процедури оцінки відповідності, під час проведення якої призна­чений орган установлює та засві­дчує, що ліфт, на який виданий сертифікат експертизи типу або який розроблений і виготовлений відповідно до схваленої системи управління якістю, відповідає сут­тєвим вимогам щодо охорони здо­ров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 ТР до Технічного регла­менту ліфтів і компонентів безпе­ки для ліфтів (далі - Технічний рег­ламент).

Обов’язки монтажника

2. Монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів для забез­печення відповідності ліфта, який установлюється, застосовним сут­тєвим вимогам щодо охорони здо­ров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1ТР до Технічного регла­менту, а також одній з таких умов:

-                       ліфт відповідає схваленому типу, описаному в сертифікаті ек­спертизи типу;

-                       ліфт розроблений і виготов­лений відповідно до системи уп­равління якістю згідно з додатком 11 ТР до Технічного регламенту і сертифікатом експертизи проек­ту, якщо конструкція не повністю відповідає національним стандар­там з переліку національних стан­дартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 ТР до Технічного рег­ламенту.

Кінцева перевірка

Призначений орган, обраний монтажником, проводить кінцеву перевірку ліфта, що буде введе­ний в обіг, з метою перевірки від­повідності ліфта застосовним сут­тєвим вимогам щодо охорони здо­ров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 ТР до Технічного регла­менту.

Заявку на кінцеву перевірку монтажник повинен подати за його вибором одному з призначених органів і надати призначеному органу такі документи:

-                       план (установче креслення) завершеного ліфта;

-                       плани та схеми, необхідні для кінцевої перевірки, зокрема схе­ми кіл керування;

-                       копію інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічно­го регламенту;

-                       письмову заява про те, що така заявка не подана іншому при­значеному органу.

Призначений орган не може вимагати надання розгорнутих планів або точної інформації, що не є необхідними для проведення перевірки відповідності ліфта.

Необхідні дослідження та вип­робування, зазначені у відповідно­му національному стандарті з пе­реліку національних стандартів, відповідність якому надає презум­пцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, або рівнозначні ви­пробування повинні проводитися з метою перевірки відповідності застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпе­ки, зазначеним у додатку 1 до Тех­нічного регламенту.

Дослідження повинні перед­бачати одну з таких дій:

-                       дослідження документів, заз­начених у пункті 4 цього додатка, для перевірки відповідності ліфта схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу відпо­відно до пунктів 12-23 цього до­датка;

-                       дослідження документів, заз­начених у пункті 4 цього додатка, з метою перевірки відповідності ліфта ліфту, розробленому та ви­готовленому відповідно до схва­леної системи управління якістю згідно з додатком 11 до Технічно­го регламенту і сертифікатом ек­спертизи проекту, якщо конструк­ція не повністю відповідає націо­нальним стандартам з переліку

національних стандартів, відпо­відність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим ви­могам щодо охорони здоров'я та безпеки.

Випробування ліфта повинні передбачати:

-                       функціонування ліфта як по­рожнього, так і за максимального навантаження, з метою підтверд­ження правильного монтажу і фун­кціонування пристроїв безпеки (кінцевих вимикачів, замикальних пристроїв тощо);

-                       функціонування ліфта як за максимального навантаження, так і порожнього, з метою підтверд­ження належного функціонування пристроїв безпеки у разі вимкнен­ня електричного живлення;

-                       статичне випробування з на­вантаженням, що в 1,25 раза пе­ревищує номінальну вантажопід­йомність.

Номінальною вантажопідйомні­стю є навантаження, зазначене у пункті 34 додатка 1 до Технічного регламенту.

Після цих випробувань призна­чений орган повинен перевірити ліфт щодо наявності будь-яких деформацій або пошкоджень, які можуть негативно вплинути на його використання.

У разі коли тип ліфта відпові­дає суттєвим вимогам щодо охо­рони здоров'я та безпеки, призна­чений орган повинен нанести або забезпечити нанесення свого іден­тифікаційного номера поруч із зна­ком відповідності технічним рег­ламентам і видати сертифікат кінцевої перевірки, в якому заз­начити проведені дослідження та випробування.

Призначений орган повинен заповнити відповідні сторінки в реєстраційному журналі, пас­порті).

Якщо призначений орган від­мовляє у видачі сертифіката кінце­вої перевірки, він повинен обґрун­тувати причини відмови та зазна­чити необхідні коригувальні захо­ди, яких потрібно вжити. З повтор­ним проханням провести кінцеву перевірку монтажник повинен звернутися до того самого при­значеного органу.

Маркування знаком відповід­ності технічним регламентам і декларація про відповідність

Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним рег­ламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпе­ки і з відома призначеного органу поруч із знаком відповідності тех­нічним регламентам у кабіні кож­ного ліфта вказується ідентифіка­ційний номер такого органу.

Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації та сертифіката кінцевої перевірки для надання на запити органів держав­ного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відпо­відність повинна надаватися відпо­відним органам на їх прохання.

Орган, що призначає, та відпо­відні органи державного ринково­го нагляду можуть отримати ко­пію сертифіката кінцевої перевірки на їх прохання.

Уповноважений представник

Обов'язки монтажника можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умо­ви визначення таких обов'язків у дорученні.

Олександр ЧЕРЕВАНЬ, експерт технічний з промислової безпеки, аудитор з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів ДП "Рівненський ЕТЦ"


 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>

Сторінка 4 з 5