PDF Друк e-mail

З 06.03.2017 р. буде проводитися навчання:


-    Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для посадових осіб – з 06.03.2017;

-    «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок»,  «Правила експлуатації електрозахисних засобів» - з 09.03.2017.

-    «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів», «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правила охорони праці на автотранспорті» - з 06.03.2017.

-   Атестація зварників пластмас


Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел/.факс: (0362) 63-34-21

тел.моб.: 066 768 76 57

 
PDF Друк e-mail

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА


Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025 «Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску»

Технічний регламент установлює вимоги до простих посудин високого тиску (далі - посудини) та їх обігу на ринку України.

Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку простих посудин високого тиску.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на посудини, які виготовляються серійно та мають такі характеристики:

1) посудини є зварними, піддаються внутрішньому надлишковому тиску понад 0,5 бара і призначені для наповнення повітрям або азотом і не призначеними для вогневого нагрівання;

2) деталі та вузли, що впливають на міцність посудини під тиском, повинні виготовлятися з якісної нелегованої сталі або нелегованого алюмінію, або алюмінієвих сплавів, не зміцнених шляхом старіння;

3) посудина повинна складатися з:

циліндричної частини з круговими поперечними перерізами, закритими випуклими назовні та/або пласкими днищами, що мають ту саму вісь обертання, що і циліндрична частина;

двох випуклих назовні днищ з однією віссю обертання;

4) максимальний робочий тиск посудини не повинен перевищувати 30 бар, а добуток такого тиску на об’єм посудини (PS x V) - 10 тис. бар на 1 літр;

5) мінімальна робоча температура не повинна бути нижче - 50 °C, а максимальна робоча температура - вище + 300 °C для посудин із сталі і + 100 °C для посудин з алюмінію або його сплавів.

Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

- посудини, спеціально спроектовані для використання у сфері ядерних технологій, пошкодження яких може призвести до витоку радіоактивних речовин;

- посудини, спеціально призначені для встановлення на водних та повітряних суднах або приведення їх у рух;

-  вогнегасники.

УВАГА – набрання чинності відбудеться 13.07.2017

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1055 «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах»

Технічний регламент установлює суттєві вимоги до обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, та вимоги до обігу такої продукції на ринку України.

Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на

обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах; захисні, контролюючі та регулюючі пристрої, призначені для використання поза межами потенційно вибухонебезпечних середовищ, які необхідні або сприяють вибухобезпечному функціонуванню обладнання та захисних систем; компоненти, призначені для вмонтування в обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (далі - продукція).

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

- медичні вироби у значенні, наведеному в підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), які призначені для застосування в медичному середовищі;

- обладнання та захисні системи, під час експлуатації яких небезпека вибуху виникає виключно за наявності вибухових речовин або хімічно нестійких речовин;

- обладнання, призначене для побутового або невиробничого застосування, коли потенційно вибухонебезпечні середовища можуть виникнути виключно внаслідок випадкового витоку горючого газу;

- засоби індивідуального захисту, на які поширюється дія Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 66, ст. 2216);

- морські судна та пересувні морські установки разом з обладнанням на них;

- транспортні засоби, зокрема причепи, призначені для перевезень вантажів та/або пасажирів автомобільними шляхами;

- транспортні засоби, призначені для перевезень вантажів та/або пасажирів повітряними, залізничними та водними шляхами.

Транспортні засоби, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, не повинні виключатися із сфери дії цього Технічного регламенту.

УВАГА – набрання чинності відбудеться 27.07.2017

 
PDF Друк e-mail

Підтвердження відповідності.


-       У відповідності до Угоди між Національним агентством з акредитації України та ДП «Рівненський ЕТЦ» групою аудиторів в період з 30 листопада по 01 грудня 2016 року проведено нагляд з боку Національного агентства з акредитації України за діяльністю випробувальної електротехнічної лабораторії ДП «Рівненський ЕТЦ»  на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (Атестат акредитації №2Н1098, чинний до 30 травня 2018 року).

-       Випробувальна електротехнічна лабораторія ДП «Рівненський ЕТЦ» в черговий раз підтвердила свою спроможність  проводити свою діяльність відповідно до затвердженої Сфери акредитації, що охоплює: випробування за електротехнічними показниками трансформаторів, реакторів; напівпровідникових перетворювачів; силових конденсаторів; кабельних ліній; повітряних ліній електропередавання; контактних з’єднань збірних та з’єднувальних   шин, ізоляторів, вимикачів, запобіжників; роз’єднувачів, короткозамикачів та відокремлювачів; вентильних розрядників та обмежувачів перенапруг; комплектних  розподільних установок; електродвигунів змінного струму; машин постійного струму; заземлювальних пристроїв; електроустановок,апаратів, вторинних кіл ьа електропроводки; приладів побутових та аналогічних електричних; електрообладнання машин, ізолювальних електрозахисних засобів; пристроїв релейного захисту.

-       В період з 18 січня по 19 січня 2017 року проведено нагляд з боку Національного агентства з акредитації України за діяльністю випробувальної лабораторії технічної діагностики та неруйнівного контролю ДП «Рівненський ЕТЦ» на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (Атестат акредитації №2Н997, чинний до 30 травня 2018 року) з підтвердженням спроможності виконувати свою діяльність  відповідно до затвердженої Сфери акредитації, що охоплює види продукції:  вантажопідіймальні крани, машини, механізми, підйомники, колиски, ліфти, пасажирські конвеєри (ескалатори), атракціони, котли парові, водогрійні та з ВОТ, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари, води,  металеві та пластмасові, газопроводи, обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв, металоконструкції, резервуари,  цистерни, канати стальні круглі, ланцюги, засоби індивідуального захисту, будівельні матеріали та об’єкти будівництва, верстати, сільськогосподарська і лісова техніка, інструменти, садового обладнання, домкрати, машини для виготовлення будівельних виробів.

-      Високий рівень професійної підготовки спеціалістів лабораторії дозволяє проводити оцінку відповідності зразків вищезазначеної продукції за допомогою:
1) візуально-оптичного і вимірювального контролю,
2) неруйнівного контролю проникаючими речовинами капілярним методом;
3) неруйнівного контролю магнітопорошковим та ультразвуковим методами;
4) контролю швидкісних характеристик;
5) визначення рівня шуму та освітленості на робочому місці;
6) контролю електротехнічних параметрів;
7) гідравлічних та пневматичних випробувань;
8) випробувань на герметичність, міцність та щільність та інше.

-       Акредитація лабораторій відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» свідчить про їх здатність забезпечувати точність, достовірність та відтворюваність результатів випробувань продукції та своєчасно виконувати замовлення заявників в повному обсязі з мінімальними затратами шляхом впровадження та постійного функціонування системи управління, неухильно дотримуючись «Політики в сфері якості».

-       Позитивні результати нагляду є офіційним підтвердженням компетентності  лабораторій здійснювати випробування продукції в заявленій сфері та їх незалежності від будь-якого адміністративного, фінансового чи іншого тиску, здатного вплинути на технічні оцінки і результати випробувань продукції.

Випробувальні лабораторії ДП «Рівненський ЕТЦ» - це:

 • сучасна база випробувального обладнання;
  • якісне надання послуг та справедливі ціни;
  • достовірні результати випробувань;
  • технічна компетентність персоналу;
  • неупереджене ставлення до замовників;
  • оптимальні терміни виконання робіт;
  • національне та міжнародне визнання;
 • дотримання умов конфіденційності.

-       Послуги з випробувань та вимірювань, які пропонують випробувальні лабораторії Державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці», задовольняють вимогам законодавства України та Європейського союзу та  стали його невід’ємною частиною в комплексному підході до оцінки відповідності продукції, що має першочергове значення для забезпечення безпеки людини.


Запрошуємо до співпраці!

Випробувальна електротехнічна лабораторія державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці»

Випробувальна лабораторія технічної діагностики та неруйнівного контролю державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці»

вул. Лермонтова, 7, м.Рівне, Україна, 33028

тел. (0362) 62-07-59, (0362) 26-25-37, факс. (0362) 26-58-90

www.retc.rovno.ua

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 
PDF Друк e-mail

Конкурс «Лідер якості Рівненщини».


-    28 лютого 2017 року в приміщенні Рівненської обласної державної адміністрації відбулося нагородження переможців конкурсу якості продукції, товарів, робіт та послуг «Лідер якості Рівненщини», організатором якого є: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Рівненська обласна державна адміністрація та Державне підприємство «Рівнестандартметрологія».
Державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» визнано переможцем у номінації «Роботи і послуги» (технічна діагностика та неруйнівний контроль) та нагороджено дипломом.

Перемога у конкурсі дозволить підприємствам маркувати свою продукцію логотипом «Лідер якості Рівненщини».

 
PDF Друк e-mail

Конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»


-      Державним підприемством редакція журналу "Охорони праці" за підтримки Державної служби України з питань праці, територіальних органів Держпраці та інших підприємств, що належать до сфери управління Держпраці оголошено проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку "Охорона праці очима дітей".

-      Учасниками конкурсу є учні середніх загальноосвітніх шкіл, вихованці та студенти коледжів та училищ, тощо віком від 6 до 18 років.

-      Конкурс складається з двох етапів:

І - й - відбіркові регіональні тури: (грудень 2016 - лютий 2017)

ІІ - й - фінал та оголошення переможців (квітень 2017)

Більш детально про умови конкурсу на сайті журналу "Охорона праці"   www.ohoronapraci.kiev.ua


 

 

 

 

 
PDF Друк e-mail

З 27.02.2017 р. буде проводитися навчання:

-    «Правила безпеки систем газопостачання» при експлуатації побутових газових приладів – 27.02.2017.

-   Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для інженерів з охорони праці;

-   «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників», «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» - з 28.02.2017


Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел/.факс: (0362) 63-34-21

тел.моб.: 066 768 76 57

 
PDF Друк e-mail

З 20.02.2017 р. буде проводитися навчання:

-        «Правила безпеки систем газопостачання» при експлуатації побутових газових приладів – 20.02.2017.

-        Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для інженерів з охорони праці;

-         «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок»,  «Правила експлуатації електрозахисних засобів» - з 21.02.2017

Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел/.факс: (0362) 63-34-21

тел.моб.: 066 768 76 57

 
PDF Друк e-mail

З 13.02.2017 р. буде проводитися навчання:

-    «Правила безпеки систем газопостачання» при експлуатації побутових газових приладів – 13.02.2017.

-    Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для посадових осіб;

-    «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»,  «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» - з 13.02.2017.

Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел/.факс: (0362) 63-34-21

тел.моб.: 066 768 76 57

 
PDF Друк e-mail

Державне підприємство "Рівненський експертно-технічний центр Держпраці" доводить до відома, що типові інструкціїї з охорони праці втратили чинність з 27.10.2016 р.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.10.2016  № 1231


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2016 р.
за № 1494/29624

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів з охорони праці

Відповідно пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, деякі нормативно-правові акти з охорони праці згідно з переліком, що додається.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

 


Додаток
до наказу Міністерства
соціальної політики України
27.10.2016  № 1231

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2016 р.
за № 1494/29624

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів з охорони праці, що втратили чинність

1. Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107 „Про затвердження Типових інструкцій для осіб, які здійснюють нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 58/594 (зі змінами).

2. Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135 „Про затвердження Типових інструкцій з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів та стропальників”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 371/907 (зі змінами).

3. Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 14 листопада 1995 року № 175 „Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 листопада 1995 року за № 425/961 (зі змінами).

4. Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30 квітня 1996 року № 74 „Про затвердження Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 червня 1996 року за № 267/1292 (зі змінами).

5. Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 січня 1996 року № 13 „Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 лютого 1996 року за № 63/1088 (зі змінами).

6. Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 березня 1996 року № 45 „Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 березня 1996 року за № 143/1168 (зі змінами).

7. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України від 20 жовтня 1998 року № 207 „Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 січня 1999 року за № 1/3294.

8. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254 „Про затвердження інструкцій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 615/5806.

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праціО. Товстенко

 

 
PDF Друк e-mail

ВИПРОБУВАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
Відділ метрології та приладів безпеки.

На фото зафіксований стан «датчика зусиль», що входить до комплекту обмежувача вантажопідіймання типу «ОГП – 2», який встановлено на автомобільному крані моделі КС – 2571.
Відсутність належного обслуговування приладу «ОГП – 2» призвело до повного руйнування «датчика зусилля».

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 6 з 27

test pages

тест

Відео

Легальне працевлаштування - це Ваша гарантія захищеного майбутнього.

Рекламний буклет

Банер

Партнери

Банер
Банер
На даний момент 49 гостей на сайті