Зразки заявок
PDF Друк e-mail

Заявки на:

- методичну допомогу для підготовки документів щодо отримання експертного висновку  щодо додержання вимог законодавства під час виконання робіт підвищеної небезпеки;


- технічне діагностування експертне обстеження (діагностування) котлів, посудин, що працюють під тиском;


- роботи з електровимірювання та електровипробування обладнання;


- технічний огляд (опосвідчення) (ЗО.ВО. або ЗО.ВО.ГВ.):  котла, посудин, що працюють під тиском, трубопроводу пари або гарячої води;


- психофізіологічну експертизу працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки;


- експертизу аналітичної частини ПЛАС на її відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці та ДНАОП –0.00-4.33-99 “Положення про розробку планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій”;


- експертизу декларації об’єкту підвищеної небезпеки на її відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці та ДНАОП –0.00-8.22-02 “Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”;


- роботи по контролю зварних з’єднань металоконструкцій;


- методичну допомогу по підготовці (якої) документації для (можливості отримання дозволу, виготовлення …   тощо);


- навчання та атестацію персоналу;


- вимірювання робочих параметрів середовища;


- технічне діагностування (експертне обстеження) ліфта;


- технічне діагностування підйомника;


- технічний огляд (опосвідчення) (ЧТО, ПТО) вантажопідіймального крану;


- технічне опосвідчення (огляд) ліфта (ЧТО, ПТО);


- технічний огляд технологічного засобу;