Послуги
PDF Друк e-mail

Проведення технічного огляду та Діагностики (експертне обстеження):
- вантажопідіймальних споруд (кранів, ліфтів, підйомників, люльок тощо) їх металоконструкцій;
- парових та водогрійних котлів,
- газопроводів і технічних трубопроводів;
- посудин, що працюють під тиском;
- технологічного транспорту;
- сталевих канатів підіймальних споруд;
- всіх типів навантажувачів та технологічних транспортних засобів;
- залізничних ваг;
- металоконструкцій мостів, шляхопроводів, резервуарів, ємкостей, веж, башт, щогл тощо.

Паспортизація:
- парових та водогрійних котлів;
- кранів, підйомників, ліфтів та металоконструкцій;
- технологічного транспорту;
- димових та вентиляційних систем та іншого обладнання та устатковання підвищеної небезпеки (при проведенні оглядів та експертних обстежень).

Випробовування:
-    силових трансформаторів, автотрансформаторів, масляних реакторів
-    силових конденсаторів;
-    напівпровідникових
перетворювачів;
-    силових кабельних ліній;
-    масляних, електрогазових, вакуумних, електромагнітних вимикачів;
-    вентильних розрядників та обмежувачів перенапруг;
-    вимірювальних трансформаторів;
-    комплектних розподільних установок внутрішнього та зовнішнього розташування;
-    електродвигунів змінного струму;
-    машин постійного струму;
-    котлів електродних;
-    електроустановок, апаратів, електропроводки напругою до 1000В (в тому числі зварювальних трансформаторів, ручного електроінструменту);
-    електрозахисних засобів;
-    пристроїв релейного захисту та електроавтоматики електричних мереж 0,4 – 35 кВ;
-    електрообладнання вантажопідіймальних кранів та ліфтів;
-    обмежувачів вантажопідйомності в/п кранів;
пристроїв автоматичної сигналізації небезпечної напруги для в/п кранів.

Тепловізійне обстеження будівель і споруд, теплове устаткування.

Проведення вимірювань в сфері та позою сферою поширення ДМН:

  • Мікроклімат;
  • Шум;
  • Вібрація;
  • Освітлення;
  • Хімічний аналіз повітря робочої зони

Психофізіологічна експертиза персоналу задіяних на усіх видах робіт підвищеної небезпеки.

Проведення експертиз та аудитів з питань охорони праці:
- проектної, технологічної, технічної документації;
- засобів виробничого захисту працівників;
- систем управління охороною праці підприємств всіх форм власності;
- підприємств на додержання вимог законодавства та устаткування підвищеної небезпеки на відповідність вимогам безпеки перед отриманням відповідних дозволів та поданням декларацій безпеки.

Проведення періодичних і позачергових обстежень (споруд) та інженерних мереж з метою паспортизації, оцінки технічного стану перед початком проектування під реконструкцією (технічне переоснащення).

Визначення міцності бетону, розчину, цегли в існуючих конструкціях та при виготовленні виробів із них, встановлення їх марки.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці:
- посадових осіб;
- спеціалістів;
- членів постійно діючих комісій підприємств, установ та організацій;
- атестація та підвищення кваліфікації зварників пластмасовий газопроводів.

Методична допомога по забезпеченню підприємств спеціалізованою літературою з питань охорони праці.

Організація виставок, конференцій, семінарів та лекцій з питань охорони праці та промислової безпеки.
Якість та технічна компетентність забезпечена наявними Дозволами, Ліцензіями, Свідоцтвами, Сертифікатами та іншими дозвільними документами за вимогами Європейських стандартів.