Рівненський ЕТЦ інформує


Неруйнівний контроль і технічна діагностика

– важливі чинники високої якості продукції, безпеки праці, 
збереження життя і здоров’я людей

 

Неруйнівний контроль і технічна діагностика - самостійна галузь науки і техніки, значимість якої важко переоцінити в сучасному світі. Прилади та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики широко застосовуються в різних сферах життєдіяльності людини: у промисловості, будівництві, медицині, мистецтві - практично скрізь, де потрібна інформація про стан і властивості матеріалів.

Контроль продукції та технічна діагностика об'єктів дозволяють оцінити якість виробів, одержати достовірну інформацію про реальний технічний стан об’єктів, що стимулює розвиток технологічних процесів виробництва, допомагає вибрати правильний режим експлуатації, оцінити економічну ефективність та екологічну безпеку систем.

Саме цим і займається відділ дефектоскопії та котлонагляду Випробувального центру ДП «Рівненський експертно-технічний центр».


Виважена делікатна оцінка надійності


Що таке неруйнівний контроль?

Під цим словосполученням мається на увазі такий контроль характеристик і експлуатаційних властивостей об'єкта, який не завдає контрольованому об'єктові ніякої шкоди і не впливає на його роботоздатність або можливість подальшого використання. Неруйнівний контроль - це виважена делікатна оцінка надійності та відповідності заявленим характеристикам без руйнування або демонтажу об'єкта з його постійного місця. Подібний тип контролю разом із дефектоскопією - дуже важливі заходи, які застосовуються у випуску різних виробів, конструкцій, їх деталей та компонентів, від надійності яких залежить здоров'я та безпека людей. Неруйнівний контроль особливо важливий при створенні та експлуатації життєво важливих виробів, компонентів і конструкцій (будівель, залізничних колій, літаків, мостів, підземних трубопроводів, різного технологічного обладнання).

Поява сучасних великомасштабних об'єктів - атомних електростанцій, терміналів зі скрапленим газом, морських бурових установок, великих хімічних комбінатів, великих авіалайнерів поряд з економічними вигодами призвела до великих негативних наслідків у разі виходу їх з ладу. Людство не може відмовитися від таких споруд, але воно може запобігти катастрофам або зменшити їх наслідки шляхом ефективного використання методів і засобів неруйнівного контролю та технічної діагностики. Проведення регулярних технічних оглядів дозволяє вчасно виявити тріщини й дефекти і, тим самим, продовжити термін служби та підвищити надійність цих об’єктів, а також багатьох видів обладнання.

Продовжити роботу обладнання, засвідчивши його безаварійну і безпечну експлуатацію, в компетенції ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці України», оскільки ЕТЦ є уповноваженою організацією з проведення оглядів, випробування та експертного обстеження (технічної діагностики) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Ці функції виконує Випробувальний центр. Його структура відповідає основним напрямам нашої роботи і покладеним на нас завданням. Тож є три відділи: відділ котлонагляду та дефектоскопії, відділ вантажопідіймальних споруд та експертиз, відділ з електровимірювань та випробувань об’єктів електроенергетики. Практично на всі 17 секторів промисловості маємо сертифікованих спеціалістів.

Спеціалісти Випробувального центру проводять оцінку технічного стану та безпеки трубопроводів пари та гарячої води, обладнання та трубопроводів, що працюють у середовищі хлору, газопостачання, здійснюють контроль якості металів і сплавів, металевих конструкцій тощо. Наші фахівці виконують технічне опосвідчення котлів, посудин, що працюють під тиском, та окремого промислового відповідального обладнання й автотехніки - наприклад, залізничні ваги на 150-200 тонн, великотоннажні автомобілі (БелАЗи). Тут є особливі вимоги до перевірки відповідальних деталей. В основному займаємося обстеженням промислового обладнання, яке вже вичерпало свій ресурс. Останнє доводиться робити все частіше: адже деяке технологічне обладнання вже відпрацювало свій ресурс на 80-90 відсотків.


Основні методи неруйнівного контролю


Розвиток науки дозволяє людині розширити зону свого сприйняття. Тепер за допомогою простих та більш складних приладів вона може, використовуючи методи неруйнівного контролю, побачити набагато більше, ніж раніше. Розглянемо деякі з них.

Метод акустичної емісії за допомогою пружних коливань, що виникають в результаті деформації напруженого матеріалу, дозволяє отримувати великий обсяг інформації за короткий термін і з мінімальними витратами. Цей метод часто використовується для спостереження за процесом виготовлення деталей та конструкцій, а також для забезпечення необхідного контролю приймальних і профілактичних робіт.

Вихрострумовий контроль застосовується, в основному, для контролю якості металів, сплавів і напівпровідників. Метод заснований на електропровідності об’єктів і дозволяє встановити неоднорідності матеріалів деталей - кріплень і підшипників.

Капілярний контроль заснований на можливості проникнення спеціального індикаторного розчину в дефекти з поверхні спостережуваних об’єктів. Метод дозволяє досліджувати зварні з’єднання, литі деталі тощо. Основною перевагою методу є наочність, а також можливість отримання даних про точне їх розташуванні, форми та розміри.

Магнітний метод контролю - спосіб технічної діагностики, застосовуваний в основному для об’єктів з феромагнітних матеріалів. Магнітний потік, протікаючи по досліджуваному об’єкту в результаті розсіювання магнітного поля, дозволяє точно визначити розмір і глибину дефекту.

Оптичний метод діагностики складається з ряду способів, які дозволяють проводити контроль речовин, незалежно від їх агрегатного стану. Даний метод включає в себе: візуальну оцінку стану об’єкта, візуально-оптичну - за допомогою мікроскопів і лупи, а також голографічну - для більш детального дослідження і виявлення неоднорідності об’єктів.

Радіографічний - один із поширених і традиційних методів неруйнівного контролю. Він заснований на реєстрації на рентгенівську плівку іонізуючого випромінювання після його взаємодії з об’єктом контролю та аналізі отриманого зображення. Незважаючи на те, що радіографічний контроль вже давно став застосовуватися в промисловості (перша рентгенівська лабораторія, призначена винятково для промислових досліджень, була організована в 1925 р.), донині він є невід’ємною частиною виробничого процесу.

Тепловий контроль використовує енергію, яка поширюється в досліджуваному об'єкті. Теплове поле, що виникає, служить джерелом інформації про стан об'єкта та приховані дефекти.

Ультразвуковий контроль, що здійснюється спеціальним приладом, дозволяє легко визначити товщину стінок контрольованого об’єкта, а також дослідити якість зварного шва і основного металу виробів. Головна вимога - підготовка поверхні: вона повинна бути очищена й оброблена шаром контактної змазки.

Отже, можна зробити висновок, що неруйнівний контроль проводиться таким обладнанням як рентгенівські апарати, дефектоскопи, тріщинометри, томографи, дозиметри, товщинометри, термометри. Це - перелік основних і найпоширеніших приладів, але насправді їх десятки. Прилади вібродіагностики, апаратура для візуального контролю, рефлектометри, обладнання для ультразвукової діагностики різним способом здійснюють неруйнівний контроль.

 

Справне обладнання – якісна продукція


Обладнання та здійснюваний ним контроль мають суттєве значення для збереження здоров’я і життя людей, що працюють з тим чи іншим устаткуванням або машинами. Без використання такого обладнання не можна уявити правильну й ефективну роботу багатьох виробництв. Адже контроль за станом і справністю діючого обладнання - це і контроль за якістю виробленого товару. Справне обладнання - якісна продукція.

Випробувальний центр оснащений сучасними приладами неруйнівного контролю, які дозволяють на високому професійному рівні, швидко і якісно виконувати будь-яке замовлення. Сьогодні велика кількість обладнання ввозиться з-за кордону. Це не тільки нове обладнання, а й вживане, яке не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, які чинні в Україні. Тому обов’язково повинна проводитись експертиза технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних засобів, придбаних за кордоном на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки. Виявлені невідповідності усуваються до введення обладнання в експлуатацію, або розробляються заходи, які забезпечують його безпечну експлуатацію.

Операції неруйнівного контролю - невід’ємна і рівноправна складова технологічного процесу, яка здатна:

- визначити якість продукції та міцність виробів;

- визначити потребу у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації.

- націлити на краще конструктивне і технологічне рішення;

- підтримати марку фірми;

- запобігти нещасним випадкам і підвищити безпеку;

- знизити вартість виробництва.

Можна впевнено констатувати, що підприємства, які співпрацюють із ДП «Рівненський експертно-технічний центр», отримують можливість не тільки тримати під контролем виробничий процес, уникаючи аварій та нещасних випадків, але й оптимізувати виробництво, покращити економічні показники та підвищити якість і конкурентоспроможність своєї продукції та послуг на ринку. На жаль, деякі виробники заради економії або через некомпетентність ігнорують проведення неруйнівного контролю продукції або згадують про нього тільки на останній стадії - вже безпосередньо перед здачею об’єкта. Таке ставлення до контролю якості найчастіше призводить до аварійних ситуацій і навіть техногенних катастроф.


ДП «Рівненський експертно-технічний центр»

33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 7;

тел./факс: (0362) 26-58-90, тел. (0362) 26-25-37