Рівненський ЕТЦ інформує:

 

Теплотехніка і технічна діагностика

 

Теплотехніка як комплексна інженерна наука вивчає методи промислового одержання і використання тепла, закони взаємного перетворення тепла і роботи, а також принципи дії і будову призначених для цього машин і апаратів.

Теплотехніка почала розвиватися e середині ХVІІІ ст. У 1747 році російський вчений М.В.Ломоносов вперше науково обґрунтував молекулярно-кінетичну теорію речовини і механічну теорію теплоти, встановив взаємний зв`язок між теплотою і роботою.

У 1765 році російський винахідник І.І.Ползунов побудував першу в світі парову машину. Винахід Ползунова дав поштовх для подальшого розвитку теплотехніки, зокрема для створення більш доскональної парової машини Уатта. Видатні вчені продовжили роботи, розпочаті першовідкривачами в цій галузі і своїми працями зробили великий внесок у розвиток теплотехніки.

Закони теплотехніки широко застосовуються під час розв`язання практичних завдань в усіх галузях народного господарства, а також у різних технологічних процесах.

Теплова енергія використовується на опалення, гаряче водопостачання та технологічні потреби виробництв.

У більшості котлів, які знаходяться на обліку в Управлінні Держпраці у Рівненській обл. граничний строк експлуатації (20 років). Для визначення залишкового ресурсу котлам необхідно проводити експертне обстеження (технічне діагностування). Експертне обстеження - комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахунком режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації устаткування.

Постанової Кабинета міністрів України №687 від 26.05.2004 року затверджено НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Згідно пункту 17 наказу Комітета Держнаглядохоронпраці України №279 від 28.07.2004 року «Щодо визначення уповноважених організацій» уповноваженою організацією щодо виконання функцій передбачених постановою №687 в Рівненської області визначено Державне підприємство «Рівненський експертно - технічний центр» .

ДП «Рівнененський експертно-технічний центр» має дозвіл Комітету Держнаглядохоронпраці України на проведення експертного обстеження об`єктів котлонагляду (котли парові та водогрійні, посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа, трубопроводи пари та гарячої води) та огляд (технічне опосвідчення) об`єктів котлонагляду.

Для виконання вищевказаних робіт ДП «Рівненський ЕТЦ» має акредитовану лабораторію технічної діагностики та неруйнівного контролю. Технічні експерти з промислової безпеки з експертизи об`єктів котлонагляду, які входять в склад лабораторії пройшли навчання та перевірку знань в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» виконують технічне опосвідчення об`єктів котлонагляду.

За результатами технічного діагностування та технічного опосвідчення обладнанню були продовженні граничний строк експлуатації. Також було встановлено низький рівень контролю відповідальних осіб за до котлової обробці води (хімводопідготівка), в деяких випадках живлення котлів виконується сирої водою, що забороняється п.8.1.4. ДНАОП 0.00-1.08-94 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів». Живлення парових котлів водою, яка не пройшла хімічну очистку приводить до відкладення накипу на внутрішніх поверхні труб, що приводить до зменшення коефіцієнту теплопередачі і збільшенню витрат палива.

Експертне обстеження та огляд (технічне опосвідчення) об`єктів котлонагляду також виконують спеціалізовані організації, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці. В Рівненської області вищевказані роботи виконують:

- ПАТ «Рівнеазот»;

- ТОВ «Рівнетеплоенерго»;

- ДЕТЦ Управління Львівської залізниці.

Після проведення експертного обстеження та технічного опосвідчення устаткуванню в залежності від технічного стану продовжується граничний строк експлуатації на термін від 1 до 8 років. Цей процес не може бути без кінцевим тому керівникам підприємств необхідно проводити заміну обладнання на сучасні моделі. Котли , які виготовляються згідно сучасних енергозберігаючих технологій мають значно більший коефіцієнт корисної дії що зекономить кошти, які необхідно витрачати на паливо.

 

ДП «Рівненський експертно-технічний центр»

33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 7;

тел./факс: (0362) 26-58-90, тел. (0362) 26-25-37