ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКСПЕРТІВ ТЕХНІЧНИХ !

Щодо необхідності проведення обстеження

будівель (споруд) при оформленні висновку

експертизи стану ОП суб’єкта господарювання

Розроблення та оформлення висновків експертизи (ВЕ) згідно Постанови КМУ від 26.10.2011р. №1107 передбачено відповідно до впровадженої на підприємстві Методологічної інструкції МІ 12-010-18 «Експертиза», яка передбачає підтвердження даних про відповідність технічного стану виробничих приміщень, будівель та споруд вимогам безпечної та надійної експлуатації.

Тому, експерт технічний, який проводить аналіз загальних організаційних заходів щодо додержання вимог законодавства з питань ОП та промислової безпеки під час виконання заявлених видів робіт підвищеної небезпеки та (або) на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки має отримати документальне та неупереджене підтвердження експлуатаційної придатності об’єктів будівництва, в яких вони експлуатуються або використовуються при здійсненні таких робіт.

Законодавча та нормативно-правова підстава проведення обстеження технічного стану будівель і споруд:

● Закон України «Про охорону праці»:

- Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах: …підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, а виробничим середовищем, де знаходяться машини, механізми, устаткування та обладнання є приміщення, будівлі (споруди).

- Стаття 13. Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів. З цією метою роботодавець …забезпечує належне утримання будівель і споруд…, забезпечує моніторинг за їх технічним станом.

- Стаття 21. Виробничі будівлі, споруди…повинні відповідати НПАОП.

● Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»:

- Стаття 392. Огляд, обстеження та паспортизація об’єктів

1. Власники або управителі об’єктів будівництва забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку об’єктів протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом.

3.Обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками…

За рішенням власників або управителів також може проводитися обстеження інших об’єктів, не передбачених цією частиною.

- Стаття 32. Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд

5. Усі об’єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності):

незначні наслідки - СС1;

середні наслідки - СС2;

значні наслідки - СС3.

До незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об’єкти:

- об’єкти підвищеної небезпеки, ідентифіковані відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 12 квітня 2017 р. № 257:

1. Цей Порядок визначає механізм проведення обстеження прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку об’єктів будівництва (далі - об’єкти) з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним відповідним технічним регламентом, та вжиття обґрунтованих заходів до забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації об’єктів протягом усього періоду їх існування.

2. Проведення обстеження об’єкта забезпечується його власником або управителем шляхом залучення відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, або підприємств, установ чи організацій, у складі яких є відповідальні виконавці таких робіт (які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат).

3. Об’єкти навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, будівлі адміністративного призначення, а також об’єкти інженерної, транспортної інфраструктури, об’єкти енергетики, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, підлягають обов’язковому обстеженню.

6. За рішенням власників або управителів об’єктів обстеження об’єктів проводиться:

- у разі виявлення дефектів, пошкоджень і деформацій у процесі поточного огляду та технічного обслуговування об’єкта, що здійснюються його власником або управителем;

- на підставі актів, складених уповноваженими органами у зв’язку з руйнуванням об’єкта внаслідок пожежі, стихійного лиха, аварії;

- з метою проведення перевірки технічного стану об’єкта.

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану, чинний з 01.04.2017.

___________________________________________

Експертам технічним, керівникам структурних підрозділів при оформленні заявки для подальшого експертного обстеження підприємства щодо спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки необхідно забезпечити звернення відповідальних осіб замовника для визначення об’єктів (приміщень, будівель та споруд), що підлягають обстеженню з метою перевірки їх технічного стану.

ТАКОЖ ВАЖЛИВО ЗНАТИ ТА ПАМ’ЯТАТИ ВЛАСНИКАМ ТА УПРАВИТЕЛЯМ БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД !

При плануванні реконструкції, капітального ремонту та технічному переоснащенні або ліквідації об’єктів будівництва необхідно провести позачергове обстеження та отримати відповідні висновки за їх результатами.

Так, за інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції, за порушення містобудівного законодавства під час реконструкції нежитлового приміщення в багатоквартирному житловому будинку на ТзОВ «Компанія ІМК» було накладено штрафні санкції на суму понад 160 тис. гривень, зокрема за відсутність проведення інструментального обстеження об’єкту реконструкції.

Тому, зважаючи на важливість та актуальність даних питань, просимо звертатись в ДП «Рівненський ЕТЦ» за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 7, тел./факс (0362) 26-58-90, 067-125-02-66 для виконання робіт з технічного обстеження будівель та споруд.