Керуючись відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці та промислової безпеки, на підставі:

- Дозволу Держгірпронагляду №008.ПР.97 на початок робіт;

- Дозволу Держгірпромнагляду №251.12.30 на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- Дозволу Міністерства оборони України №237/448;

- Ліцензії ОВ№020028 на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінення;

- Свідоцтва №СТ-0 015/2007 про атестацію на право проведення вимірювань в сфері та поза сферою поширення ДМН;

- Сертифіката ДСТУ ISO 9001.2009 № UA 2.008.04503-10 від 13.05.2010р.;

- Свідоцтво № РТ-0025/2010 Держспоживстандарту України про атестацію лабораторії технічної діагностики і неруйнівного контролю;

- Атестат акредитації, зареєстрований у Реєстрі НААУ 28 грудня 2011 року за № 7А055, відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 117020:2001;

- Атестат про акредитацію  ВЛ ТД і НК зареєстрований у Реєстрі НААУ 31 т равня 2013 року за № 2Н997, відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Лабораторія проводить весь комплекс робіт, що зумовленні обов`язковими вимогами державних нормативних актів з охорони праці (неруйнівний контроль, технічну діагностику, експертизу, вcі види технічного огляду), паспортизацію обладнання та об`єктів, експлуатація яких пов`язана з підвищеною небезпекою.

У відповідності нормативнимих актів з охороні праці ДП “Рівненський ЕТЦ” уповноважене на проведення позачергового технічного опосвідчення обладнання після проведення технічної діагностики та ремонту.

Використання сучасних засобів та методів контролю - ультразвукових, магнітних дефектоскопів, металографічних обстежень, визначення механічних якостей металлу або пластмас дозволяє з виcокою ймовірністю визначити стан обладнання, визначити оптимальні режими експлуатації та навантаження.

 

Відділ дефектоскопії проводить:

1.Технічну діагностику об’єктів підвідомчих Держгірпромнагляду:

- парових та водогрійних котлів;

- посудин, що працюють під тиском;

- трубопроводів пари та гарячої води;

2.Неруйнівний контроль зварних з’єднань і основного металу:

- резервуарів;

- несучих та огороджуючих конструкцій;

- газопроводів;

- технологічних трубопроводів та обладнання;

- залізничних ваг;

- вузлів, деталей великотонажного автомобільного транспорту;

2.1.Методами:

- візуально-оптичним;

- ультразвуковим;

- ренгенографії;

- магнітним;

- кольоровим (капілярним);

- твердометрії;

3. Руйнівний контроль (сталевих, поліетиленових взірців):

- механічні випробування зварних з’єднань та основного матеріалу на розтяг та згин, слющування;

- випробування засобів безпеки( поясів, кігтів, лазів і т.п.).

4. Участь в комісії по переатестації зварювальників пластмас.

5. Паспортизацію посудин працюючих під тиском, котлів, трубопроводів пари та гарячої води.

 

Відділ по обстеженню підіймальних споруд проводить:

-обстеження зварних швів та основного металу в/п споруд методами неруйнівного контролю з визначенням придатності до експлуатації та ремонту.

-експертне обстеження (технічне діагностування) вантажопідйомних кранів, талей, лебідок, підйомників;

-виготовлення дублікатів паспортів вантажопідйомних кранів, талей, лебідок, підйомників;

-обстеження підприємств на можливість виконання ними робіт підвищеної небезпеки згідно постанови КМУ №11107 від 26.10.2011р., а саме:

* робіт на висоті;

* виготовлення та випробування стропів;

* огляд, монтаж, ремонт, налагодження, випробування підйомних споруд;

* експлуатації підйомних споруд.

 

Відділ по обстеженню об'єктів котлонагляду проводить:

1. Технічний огляд об’єктів котлонагляду підвідомчих Держгірпромнагляду

- парових та водогрійних котлів;

- посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа;

- трубопроводів пари та гарячої води.

2. Неруйнівний контроль зварних з’єднань і основного металу методами:

- VT - візуально-оптичний;

- MT - магнітний (метод коерцитивної сили)

3. Експертне обстеження підприємств, установ, організацій різних форм власності щодо встановлення спроможності їх виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки відповідно до вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

4. Експертизу проектної та технічної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення), ремонт та реконструкцію об`єктів котлонагляду.

5. Проведення експертних обстежень об'єктів котлонагляду, ввезених з-за кордону на предмет їхнього застосування на території України.

6. Випробування, налагодження та ремонт запобіжних клапанів.

 

Матеріально-технічна база

1. Ультразвуковий дефектоскоп УД 2-12, УД-11ПУ, УД2-70;

2. Ультразвукові товщиноміри УТ-93П, ТУЗ-1; ТУЗ-2; УТ-04-ЕМА-ДЕЛЬТА;

3. Переносний імпульсний рентгенівський апарат АРИНА 05-2М;

4. Магніто порошковий дефектоскоп ПМД-70, МАГЕКС-1М;

5. Комплект стандартних зразків КОУ-2;

6. Твердомір ТЕМП-3;

7. Розривна машина УМЭ-10ТМ;

8. Структуроскоп КРМ-Ц-К2М;

9. Ендоскоп технічний ТЕ-1;

10. Апарат для визначення температури розм’якшення бітума;

11. Шукач пошкодження ізоляції трубопроводів ИПИТ-2;

12. Кільце-Шар “ЛТР”;

13. Негатоскоп Н-4;

14. Комплект дозиметрів ИД-02;

15. Набір мір оптичної густини;

16. Набір візуального контролю НПВК;

17. Штангерциркулі, лінійки та інші інструменти для вимірювання розмірів;

18. Лазерна рулетка

19. Універсальний шаблон зварювальника УШС-3;

20. Набір для кольорової дефектоскопії.

21. Фотоапарат цифровий 4 од.

22. Комп`ютер 10 од.

23. Принтер лазерний 4 од.

24. Товщиномір для висококородованих поверхонь Olympus 26MG.

25. Кольоровий ендоскоп.